Kommune / Børn og unge

Børn og unge

Heste assisteret aktivitet som redskab til børn og unges mentale udvikling

EAGALA modellen hjælper mennesker i mødet med heste

I de senere år er det blevet klart, at brugen af heste i terapi er en dynamisk og hensigtsmæssig behandlingsmetode. I aktiviteter er hestene ikke kun fremragende til at afspejle barnets ressourcer og mentale udviklingsområder. De er også aktive deltagere, der kan hjælpe barnet til at få øje på nye muligheder i samspillet med andre mennesker. Nogle af de temaer der arbejdes med i terapien er værdier, roller, grænser og følelsesmæssig kontakt.

Udsatte familier er ofte præget af fastlåste roller, manglende lederskab, manglende fælles værdier, manglende sammenhold, samt manglende dialog. Uforudsigelighed, uklare grænser, forbudte følelser og evt. misbrug er også ofte en del af problematikkerne i samspillet, der har påvirket barnet. 

Målet for heste assisteret aktivitet med EAGALA modllen er:

- At barnets ressourcer tydeliggøres for barnet selv.
- At barnet (og familien hvis denne deltager) bliver bevidste om fastlåste roller og mønstre.

- At barnet udvikler en større grad af fleksibilitet og rummelighed. 
- At barnet finder fælles værdier (eks. Tydelig kommunikation, forudsigelighed, retten til at have egne følelser, respekt for hinanden, kærlighed, omsorg, tydelige grænser, etc). 
- At forældrene (hvis de deltager, ellers ansatte) bliver i stand til at tage ansvar og lederskabet i barnet. 
- At barnet får en større grad af indlevelse (empati) for hinanden.

Kortvarig, intensiv terapi:

Det er en kortvarig og intens, proces- og oplevelsesorienteret terapiform. Hver session varer én til halvanden time og altid bestående af en terapeut, en hestekyndig og en eller flere heste. Både terapeuten og den hestekyndig er uddannet og certificeret inden for EAGALA, som er en verdensomspændende organisation der står for den faglige og professionelle uddannelse af terapeuter og hestespecialister i Hesteassisteret Terapi og læring. Terapeuten koncentrerer sig primært om barnet/den enkelte og den hestekyndige tilgodeser hestenes velfærd og sikkerhed omkring barnet.  

Gennem aktiviteter og samtale får barnet konkrete og brugbare personlige erfaringer. Barnet arbejder kun med hestene på jorden (ingen ridning). Det kræver ingen forudgående erfaringer eller viden om heste for at arbejde med og få udbytte af denne form for behandlingstilbud. Nogle gange er der et tema som barnet gerne vil arbejde med på forhånd. Sessionerne vil i disse tilfælde være struktureret fra start. Ofte udvikler man det praktiske arbejde efterhånden som sessionerne skrider frem, da der kommer ting op til overfladen. Terapi arbejdet er designet til at fremme nye handlingsmønstre, kreativ tænkning, lederskab og teamwork, kommunikation uden ord og det at kunne indordne sig uden at føle sig underkuet.    

Hvorfor EAGALA modellen frem for traditionel terapi?

Fordi metoden er handlingsorienteret oplevelse der anvender metaforer gennem hestene så der skabes en autentisk historie af deres situation. Ved at konsulenter følger historien gennem hestene, vil barnet føle anerkendelse i at være den man er.

Fordi der er 2 konsulenter tilstede som observerer, vil de være vidne til det der sker, og det styrker troen på egne styrker og svaghed hos barnet. Metoden giver mental og fysisk ro, bevidsthed og refleksion. Barnet ser sig selv udefra og det giver accept af sig selv, øger selvværd, selvtillid og mod til forandring. 

Taleteknik der skaber tillid og udvikling

Teamet anvender en taleteknik kaldet Clean Language af David Grove.

Taleformen øger tillid og skaber ro og rum for udvikling. Taleformen går fint i spil med hestenes aktioner og får barnet til at se metaforer og sige eller handle dem.  

Hvorfor heste ?

Den helbredende effekt i samspillet mellem mennesker og heste har været kendt i mange år.

- Hesten har bevaret meget af sin vilde natur og basale instinkter, og derfor meget påvirkelig overfor andres følelser og stemninger.

- Hesten er et stort dyr, der kan skabe mange følelser via deres adfærd.

- Heste reagerer synligt med en adfærd på hvad de fornemmer.

- Heste er sociale væsner. De kan ikke overleve uden at kunne indordne sig i flokken(barnet). De er hurtige til at se, mærke, føle andres styrker og svagheder i flokken (barnet) og derved lærer de hurtigt, hvem der er gode til hvad, og udnytter hver især de andres kompetencer. De indordner sig i et hierarkisk system, og overlader ansvaret til den, der er bedst. Hestene hjælper og støtter hinanden, når der er brug for det. Disse egenskaber kan bruges af os mennesker. Den måde hestene samarbejder på har en stor overførselsværdi for os mennesker.  

Fordelen ved denne terapiform er at den er aktiv og handlingsorienteret og ikke virker analyserende, vurderende eller intimiderende. Der er ingen rigtige eller forkerte løsninger af aktiviteterne. Det er barnet som vurderer sig selv. Aktiviteter med hestene er tilrettelagt med udgangspunkt i samspillet mellem barnet og heste og det er dette samspil som bliver udgangspunkt for lærerprocesserne. Terapeuten og den hestekyndige er observerende og understøttende igennem sessionerne og kan evt. spørge ind til parallelle situationer eller mønstre fra hverdagen.

Barnet lærer hurtigt, at for at opnå det ønskede med hesten, må de ændre deres egen adfærd.

Det er disse ændringer i adfærd og mønstre som bliver udgangspunkt for de fremtidige lærerprocesser.  

 

 

Se her video om mobning
og hvordan det kan håndteres. 

Hestenge | CVR: 26980224 | Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg  | Tlf.: +45 40366217 | info@hestenge.dk