Metode / Dokumentation

Dokumentation som behandling

EAGALA metoden er godkendt som terapeutisk redskab af den amerikanske psykolog forening.

Godkendt af den amerikanske psykologforening se HER
 
Hestenge har anvendt EAGALA metoden siden 2006.
 
Der forskes i dokumentation af metoden i Danmark. Aarhus Universitet har startet forskningsprojekt i 2012, med professor Andrew Moskowitz og psykiater Anne Bitsch-Larsen. Hestenge er ildsjæl indenfor feltet og deltagende i forskningsprojektet. Der kan læses mere på www.havol.dk
 
Hestenge er medlem af EAGALA organisation.
EAGALA har research afdeling.
Se mere på www.eagala.org
 
 
Hestenge | CVR: 26980224 | Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg  | Tlf.: +45 40366217 | info@hestenge.dk