Virksomhed / Teamudvikling

Teamudvikling

Svar på udfordringer findes i kontakt med løse heste!

Heste bruges fordi de har en særlig evne til at aflæse kropssprog og stemninger. Heste har forskellige personligheder og er sociale med definerede roller. Disse egenskaber kan mennesker bruge til at skabe
metaforer i aktiviteter med løse heste. Hestenes tydelige reaktioner defineres i samspil med observationer fra konsulenter. Oplevelsen og de metaforer der kommer frem, har en stor overførelsesværdi til at
identificere løsning på udfordringer.
Udfordringerne er enten kendte elle ukendte faktorer og sættes i spil med aktiviteter hvor heste indgår. Heste hjælper til at se egne og andres styrker.

Udviklingsprocessen er oplevelsesorienteret og jordnær

Det kræver intet forudgående hestekendskab at deltage. Sessioner foregår fra jorden og under supervision af både en coach og en hestekyndig. Sessionerne består af aktiviteter med løse heste i et
afgrænset område. Aktiviteterne relaterer til det emne, som I gerne vil arbejde med. Jeres adfærd i forhold til hestene, giver Jer klare billeder på jeres handle- og tankemønstre båder som individer og
gruppe.

 

 
Ring og hør mere på +45 40366217 
Hestenge | CVR: 26980224 | Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg  | Tlf.: +45 40366217 | info@hestenge.dk