Online forløb hos Hestenge Consult

Selvom der er Covid-19 har vi mulighed for at tilbyde vores ydelser fysisk. Når det så er sagt, er der nogle gange ikke mulighed for dette, og derfor har vi tilrettelagt vores tilbud, så det også kan foregå digitalt.


Vi tilbyder online sessioner for medarbejdere på alle niveauer i din organisation.


Vores online ydelse kan tilbydes som:

- engangssession

- forløb

- erstatte en session fra fysisk forløb, når andet ikke er muligt


Formål

Et forløb giver et direkte billede af hvad der er brug for til at:

- tage stilling til en konkret opgave

- få en specifik løsning til at løse et problem

- se sine udfordringer udefra med egne øjne gennem hesten

- få indblik i hvordan Eagala modellen virker

- få redskaber til at sætte grænser over for andre mennesker

- få svar på det spørgsmål du går og tumler med

- blive bekræftet i at din beslutning du har taget i forhold til en given situation er den rigtige

- komme ud af limbo og få taget en beslutning, så du kan komme videre


Praktisk

En session er maks. 1 time. Et forløb er generelt 8 sessioner over en periode på 8 uger. Hestenge inviterer konsulent og deltager.


1. Deltager inviteres gennem programmet Zoom. https://zoom.us/download Det skal være downloadet på pc eller tablet. Zoom er GDPR sikret. Det kan også være Teams eller anden server.


2. Hvis internet/eller teknik afbryder session, bliver deltager ringet op via tlf. Sikring af tlf. nummer gives.


3. Deltager skal sikre at være alene i rum af hensyn til etik.


4. Samtale kan evt. optages og kan sendes som sikker mail.


5. Deltager informeres om at der tilbydes kort telefonmøde dagen efter som opfølgning.


Aftale

Virksomhed eller medarbejder kontakter Hestenge på 40366217 eller på mail info@hestenge.dk eller digitalt via CVR 26980224 ved gdpr sikring.


Mødedato for online visitation aftales.


Hestenge sender link til mødeindkaldelse via zoom eller anden server Medarbejder oplyser tlf. nr. formål med forløb.


Online session

Medarbejder møder et team på to personer fra Hestenge Consult. Efter kort præsentation af alle, kommer en kort introduktion til indhold af session. Medarbejderen kan her fortælle med en til to sætninger hvad session skal give. Herefter vises 4 fotos af mennesker i forskellige situationer med heste. Disse billeder tager udgangspunkt i medarbejderens formål med samtalen. Samtale varer ca. 5 min. Herefter startes en film der viser én eller flere heste der interagerer. Undervejs vil teamet invitere medarbejderen til at dele de associationer som medarbejderen får omkring hestenes adfærd. Der bliver trukket parallel til den indledende samtale omkring mål, behov og ønsker til fremtiden. Gennem hesten som metafor, finder den enkelte medarbejder et svar på de spørgsmål som sessionen skal give.

Tidsplan maks. 1 time.


Metoder

Hestenge anvender Eagala modellen hvor heste indgår som en metafor på de tanker det enkelte individ kommer med. Mennesker tænker og husker i billeder, og vi forklarer os gennem billeder. Det er en effektiv måde at bruge hesten som metafor, til at finde den bedste løsning for det enkelte individ. Gennem hestens adfærd kan vi se os selv reagere og agere i forskellige situationer som giver mening for os som mennesker. Eagala modellen er internationalt godkendt og der forskes i metoden i Danmark.


For at sikre et tillidsskabende arbejdsrum er PECS systemet et godt redskab. PECS systemet er et billedbaseret kommunikationssystem, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling.


I den online version af Eagala har vi koblet spørgsmål der anvendes i PECS systemet. Dette for at styrke den personlige udvikling hos den enkelte. PECS systemet er valideret i Danmark og internationalt.


Sprog: vi kan tilbyde dansk, engelsk.


Kontakt os for priser og forløb på tlf. 40366217 eller direkte til Karina Bjerremann på karinabjerremann@hestenge.dk

Send os din mail evt. en kommentar